5 gode grunner for å ta i bruk online fysioterapi

Hva er telefysioterapi/online fysioterapi?

Denne behandlingsmetoden går under navnet Telefysioterapi (TPT) eller «online fysioterapi» på folkemunne. Andre ord som også brukes på tjenesten er blant annet «digital helseveiledning» og «digital helsekonsultasjon med fysioterapeut». Ved hjelp av telekommunikasjonsteknologi som video- og telefonsamtaler kan fysioterapeuter undersøke og behandle pasienter på avstand. Dette er en nyskapende tilnærming som bryter ned barrierer som følge av transportkostnader, parkering, venteliser og travle dager.

5 gode grunner til å velge Telefysioterapi

I en verden som stadig beveger seg mot digitale løsninger, ønsker Treningsfysio å være med å bidra til det bedre. Det er veldig mange gode grunner for å velge online fysioterapi. La oss utforske fem overbevisende grunner til at telefysioterapi er en smart investering i din helse, med evidens fra forskningen.

1. Tilgjengelig for alle

Telefysioterapi har revolusjonert tilgangen til fysioterapeutiske tjenester. For de som bor i avsidesliggende områder, eller for de med fysiske begrensninger som gjør det vanskelig å besøke en klinikk, representerer online fysioterapi en døråpner. Du kan nå motta profesjonell veiledning og behandling uansett hvor du befinner deg, og dette kan være en game-changer for mange.

2. Forskningsbasert effektivitet

Forskning har gang på gang vist at telefysioterapi kan måle seg med tradisjonell behandling. Cottrell et al. (2017) fant at telerehabilitering levert i sanntid er effektiv for behandling av muskuloskeletale forhold og sammenlignbar med standard praksis. Dette gjelder også forvaltningen av kroniske smerter og muskuloskeletale tilstander, noe som er kritisk for mange pasienters livskvalitet.

3. Spar Tid og Penger

De økonomiske fordelene med telefysioterapi er betydelige. Uten behov for å reise, sparer pasienter og helsepersonell både tid og penger. Pastora-Bernal et al. (2018) understreket i sin studie nytten av telerehabilitering etter ortopedisk kirurgi, og hvordan det kan forbedre rehabiliteringsresultater samtidig som det reduserer kostnader.

4. Pasienttilfredshet i Fokus

Det handler ikke bare om tilgjengelighet og kostnader; det handler også om kvaliteten på tjenestene. En studie av Shukla et al. (2017) rapporterte at pasienter som hadde gjennomgått telefysioterapi etter total kneartroplasti opplevde forbedrede funksjonelle utfall og redusert smerte, noe som bidrar til høyere pasienttilfredshet.

5. Selvstyringsferdigheter for bedre helse

Et av de mest spennende aspektene ved telefysioterapi, fremhevet av forskning, er utviklingen av selvstyringsferdigheter/selvhåndtering. Pasienter lærer å utføre øvelser korrekt hjemme, får god informasjon om tilstander og økt forståelse for egen helse, noe som er avgjørende for langtidsresultater.

Hva er en typisk digital helsekonsultasjon?

Studier viser at den mediniske historien/anamnesen er mest verdifullt for diagnostikk innen fysioterapi. Anamnese er enklere forklart en samtale med pasienten hvor fagpersonell leter etter faktorer som kan spille inn for problemstillingen. Etter samtalen vil ofte fysioterapeutene danne seg en hypotese, for så å gå videre med en klinisk undersøkelse gjennom video. I videoundersøkelsen vil pasientene få instrukser på hva de skal gjøre. Det kan for eksempel være å gjennomføre smertefulle bevegelser som fremprovoser smertene. Dette kan fysioterapeuten knytte opp mot bestemte diagnoser eller utelukke andre diagnoser. Til slutt vil fysioterapeuten oppsummere funn fra undersøkelsen, informere om tilstanden og lage en skreddersydd plan for pasienten.

Eksempel:

Du jobber som selvstendig næringsdrivende, bor i en by og har en travel hverdag. Online fysioterapi vil være økonomisk gunstig fordi du sparer penger ved transport (bensin, bom, billett etc.), det er tidseffektiv og du slipper å bruke tid på å reise ned til en klinikk, finne parkering og sitte i et venterom, og derav reduserer du også tapt arbeidsinntekt.

Avslutningsvis

Telefysioterapi er mer enn bare en nødløsning; det er en fremtidsrettet helsestrategi. Ved å omfavne teknologiske fremskritt og ny forskning, tilbyr Treningsfysio en service som ikke bare imøtekommer nåtidens behov, men også baner vei for en mer tilgjengelig og bærekraftig fremtid innen helseomsorg. For å utforske mer om hvordan du kan dra nytte av våre tjenester, les våre artikler eller ta kontakt med oss direkte gjennom vår kontaktside.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *